leningen

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Leningen

Er zijn meerder manieren waarop u geld kunt lenen. De kosten van lening lopen sterk uiteen, afhankelijk van de aanbieder en van het type lening. De meest voorkomende leningen zijn de persoonlijke lening, het rekening-courant krediet.

De Persoonlijke Lening

De persoonlijke lening is de meest eenvoudige vorm van geld lenen. Een bedrag kan ineens worden opgenomen. Deze lening wordt binnen een van te voren vastgestelde periode terugbetaald. Deze looptijd varieert van 6 tot 60 maanden (langere looptijden zijn vaak mogelijk in geval van bijvoorbeeld verbouwingen). Een persoonlijke lening wordt afgesloten bij een eenmalige kredietbehoefte. Over het leenbedrag wordt rente berekend. Die rente wordt bij het gefinancierde bedrag opgeteld en het totaalbedrag dient in vaste termijnbedragen te worden terugbetaald. De rente en de maandelijkse aflossingen staan dus vast. Indien er een looptijd van langer dan 60 maanden wordt vastgesteld is het gebruikelijk dat het rentepercentage na 5 jaar wordt herzien.

Voordelen Persoonlijke lening

Voordelen Het grootste voordeel van een persoonlijke lening is dat de te betalen maandtermijnen vast liggen. U weet dus waar u aan toe bent. In het verlengde daarvan geldt dus ook dat aan het einde van de looptijd de schuld is afgelost en ook dat kan een prettig idee zijn.

Nadelen persoonlijke lening

Nadelen Het belangrijkste nadeel van de persoonlijke lening is de starheid: het is vrijwel onmogelijk om binnen dezelfde lening 'bij te lenen'. Aan een plotselinge behoefte aan extra geld kan dus niet of nauwelijks tegemoet gekomen worden. In dat geval moet een nieuwe lening worden afgesloten. Een ander nadeel is dat over het algemeen vervroegde aflossing wordt beboet, aangezien de geldverstrekker de rente over de nog resterende looptijd misloopt. De hoogte van het bedrag aan deze rentederving is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt. Hoe eerder, hoe duurder is hier het credo.

Het Doorlopend Krediet

Een doorlopend krediet, ook wel continu krediet genoemd, is naast de persoonlijke lening een financieringsvorm die wordt gekozen als er voor langere tijd extra bestedingsruimte nodig is. Van tevoren is de exacte bestedingsruimte niet bekend. Dit komt bijvoorbeeld voor als er een verbouwing moet plaats vinden of als het huis opnieuw wordt ingericht. Er wordt een kredietlimiet afgesproken op basis van uw inkomen en andere financiŽle verplichtingen. Tot de overeengekomen limiet is het vrij opnemen en aflossen. Rente betaalt u alleen over het openstaande saldo. De hoogte van de rente is bij de meeste aanbieders van doorlopend krediet afhankelijk van de kredietlimiet. Hoe hoger de limiet des te lager de te betalen rente wordt. De hoogte van de rente kan tussentijds wijzigen. De aflossing per maand is meestal, ongeacht het bedrag dat is opgenomen, een vast percentage (2 %) van de kredietlimiet. Bij sommige kredietverschaffers kan ook voor een variabel percentage worden gekozen. Omdat de duur niet van te voren vast staat, kunt u zelf bepalen hoe lang de aflossing duurt. Dit brengt met zich mee dat er ook telkens -na een aflossing, of als de limiet nog niet bereikt is- opnieuw geld kan worden opgenomen. Het is minder verstandig om een doorlopend krediet af te sluiten voor het kopen van zaken met een beperkte levensduur. Een persoonlijke lening is dan een meer geschikte financieringsvorm. De financiering van bijvoorbeeld uw auto loopt bij een doorlopend krediet al snel langer door dan de periode dat u de auto gebruikt.

Voordelen Doorlopend Krediet

Voordelen Het voordeel van een doorlopend krediet is vooral de flexibiliteit, omdat er telkens kan worden afgelost en weer opgenomen (mits u binnen de afgesproken limiet blijft). Bovendien biedt een doorlopend krediet gemak, met name als uitgaven zijn gespreid in de tijd. U hoeft dan niet steeds een nieuwe lening aan te gaan. Daarnaast speelt mee dat de maandlasten lager zijn dan bij een persoonlijke lening, omdat de looptijd langer (onbepaald) is.

Nadelen Doorlopend Krediet

Deze voordelen kunnen echter ook een belangrijk nadeel vormen: door de flexibiliteit en het gemak is wel een zekere aflossingsdiscipline vereist. Wie die niet heeft loopt het risico nooit meer van het krediet af te komen. Bovendien is de rente op het doorlopende krediet vaak variabel en kunnen de kosten voor de betreffende lening zowel hoger als lager worden als gevolg van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten.

Hypotheekvormen

Er zijn veel verschillende hypotheekvormen met eigen specifieke kenmerken. Daarnaast zijn een aantal combinaties van de diverse basisvormen mogelijk. Belangrijk is dat de hypotheek aansluit bij uw persoonlijke mogelijkheden en verwachtingen. De meest voorkomende hypotheekvormen bij de eerste aankoop van een huis zijn: Volledige zekerheid ten aanzien van de aflossing / Spaarhypotheek Switchen tussen zekerheid en rendement / Spaarbeleggingshypotheek (hybride) Kapitaalverzekering en kans op hoger rendement / Beleggingshypotheek Flexibele beleggersrekening en kans op hoger / Effectenhypotheek Lage lasten zonder aflossing / Aflossingsvrije hypotheek

Kenmerken spaarhypotheek


Geen aflossing gedurende de looptijd.
Relatief stabiele bruto en netto maandlasten (rente + premie).
Aflossing aan het einde van de looptijd via bijeengespaard kapitaal.
Volledige zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening.

Kenmerken spaarbeleggingshypotheek

Kenmerken spaarbeleggingshypotheek
Geen aflossing gedurende de looptijd.
Vaste bruto maandlasten (rente + premie).
Aflossing aan het einde van de looptijd.
Zekerheid ten aanzien van aflossing is mogelijk.

Kenmerken beleggingshypotheek

Kenmerken beleggingshypotheek
Geen aflossing gedurende de looptijd.
Vast bruto maandlasten (rente + premie).
Aflossing aan het einde van de looptijd.
Geen zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening.

Kenmerken effectenhypotheek

Kenmerken effectenhypotheek
Geen aflossing gedurende de looptijd.
Vaste bruto maandlasten (alleen rente).
Aanvangsstorting en/of periodieke stortingen.
Geen zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening.
Aflossing aan het eind van de looptijd.

Kenmerken aflossingsvrije hypotheek

Kenmerken aflossingsvrije hypotheek
Geen aflossing gedurende de looptijd.
Lage vaste bruto en netto maandlasten (alleen rente).
Geen aflossing aan het einde van de looptijd.

Het Rekening-Courant Krediet

Bij een rekening-courant krediet verleent een geldverstrekker toestemming om tot een bepaald bedrag 'rood' te staan op een betaalrekening. De geldverstrekker bekijkt uiteraard wel van tevoren of uw inkomen toereikend is voor het bedrag. Ook hier hoeft er niets te worden afgelost, omdat voor een rekening-courant krediet een onderpand is vereist. Meestal worden effecten en spaarcertificaten als onderpand gebruikt.

Voordelen Rekening-Courant Krediet

De voordelen van het rekening-courantkrediet zijn gelegen in flexibiliteit (net als bij het doorlopend krediet), maar ook in de kosten. Deze zijn over het algemeen lager dan bij een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Omdat het krediet aan een betaalrekening is gekoppeld is het voordeel dat er te allen tijde (mits de limiet niet is bereikt) de gelden beschikbaar zijn. Veelal is een minimale verplichte aflossing, zoals bij doorlopend krediet, niet verplicht.

Nadelen Rekening-Courant Krediet

Evenals bij het doorlopend krediet kunnen ook bij deze vorm de voordelen echter ook een belangrijk nadeel vormen: door de flexibiliteit en het gemak is wel een zekere aflossingsdiscipline vereist. Wie die niet heeft loopt het risico nooit meer van het krediet af te komen. Indien men de limiet van het rekening-courant krediet overschrijdt is er sprake van ongeoorloofde debetstand, de kosten die daarvoor worden gerekend zijn hoger dan het gebruikelijke rentepercentage.

Lening afsluiten voor je eigenhuis

Het is voor de meeste mensen een van de belangrijkste beslissing in hun leven

Mijn eigen ervaring

Heb voor een veilige aflossing gekozen

Door Jan Docter i.s.m leningen.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 20 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?